12tol BIP
O nas
Czwartek, 24 maja 2018 r.
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie rozpoczął działalność z dniem 31 grudnia 1951 roku na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W wyniku przeformowania infrastruktury wojskowej od dnia 1 stycznia 2008 roku 12 Terenowy Oddział Lotniskowy jest jednostką organizacyjną podporządkowaną bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Głównym celem działalności 12 TOL jest realizacja zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami lotniskowymi w zakresie inwestycji i remontów nieruchomości, ochrony środowiska oraz planowania i koordynacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem infrastruktury wojskowej na wypadek mobilizacyjnego rozwijania i okres wojny będącymi w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej.12 TOL w ramach realizacji Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych oraz Centralnego Planu Remontów Nieruchomości Resortu Obrony Narodowej, w których jest inwestorem wykonuje:

- zlecanie opracowań dokumentacji technicznej,

- zlecanie wykonawstwa robót,

- nadzór nad wykonawstwem,

- przekazanie zrealizowanych inwestycji użytkownikom.

 
Zadania te obejmują infrastrukturę lotniskową oraz specjalistyczne budowle, urządzenia liniowe oraz kubaturowe (naziemne i podziemne) na terenie kompleksów wojskowych.

 

Całokształtem działalności kieruje Szef 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie.